Wij bieden al jarenlang een veilige werkomgeving, zorgondersteuning, vervoer en beperking van agressie binnen diverse specialisaties van de zorgsector. Wij zijn er voor alle leeftijden, van jong tot oud en voor verschillende culturen en geloofsovertuigingen.

Training verwarde personen

Home Trainingen Training verwarde personen

Training verwarde personen

Naast de leden van de EHBO en BHV teams zijn er nog meer collega’s die een rol hebben in een crisissituatie: het interventieteam. Organisaties voor patiënten, bewoners, gasten, klanten en bezoekers hebben weleens te maken met noodsituaties, met verwarde personen en pathologische agressie. Weet jouw team effectief op te treden wanneer er een oproep komt omdat iemand dreigt met een mes? Wat doe je met verwarde personen onder invloed van stoornissen of middelen?

Na een oproep snellen de leden van het interventieteam (ook wel calamiteitenteam of crisisteam genaamd) zich naar de plek des onheils. Er wordt met de veroorzaker gesproken in afwachting van de politie. Door het creëren van een overmacht hoop je dat het niet verder escaleert. Wanneer een veroorzaker hevig verward is of niets te verliezen heeft zal zijn/haar reactie niet rationeel zijn. Mensen die crisiscommunicatie onder de knie hebben zorgen voor veiligheid voor alle betrokkenen, ook voor de veroorzaker.

De inhoud van de training

Crisiscommunicatie is gericht op het omgaan met verwarde personen en het geweldloos de-escaleren en stabiliseren van een kritieke situatie. Wanneer er gevaar is voor de veroorzaker en de omstanders is de situatie kritiek. Deze praktische training Verwarde Personen gaat in op het maken van het eerste contact en het tot stand brengen van een dialoog. Vanuit de dialoog kun je doorgaan naar de onderhandeling, deze fase is al minder emotioneel. Onderhandelen is pas mogelijk wanneer er een veilige relatie opgebouwd is.

Zelfreflectie in een crisis

De communicatie in een crisissituatie is spannend; het komt onverwacht, de inzet is hoog en de ander heeft de macht. Hiervoor heeft een crisiscommunicator bijzondere competenties nodig. Deze zijn deels leerbaar en te trainen. De overige kwaliteiten zijn aangeboren of zijn onderdeel van de eigen communicatiestijl: lef, diplomatie, empathie, flexibiliteit en zelfbeheersing.

Trainingsdoelen

- Contact kunnen maken met hevig geëmotioneerde mensen
- Kennis van problematisch gedrag
- Handelen bij psychische stoornissen
- Onderhandelen op belangen
- De 5 fasen van het crisiscommunicatie proces

Meer weten over de diensten van CURA Nederland

Neem voor vragen over onze manier van werken of de mogelijkheid van begeleiders in uw situatie gerust contact met ons op. Via de button vraagt u eenvoudig een vrijblijvende offerte aan. Bent u met spoed op zoek naar een ervaren begeleider? Onze begeleiders zijn 24/7 beschikbaar en landelijk inzetbaar.Vertrouwelijkheid en anonimiteit van de cliënten wordt bij ons ten allen tijde gerespecteerd.

meer weten? bel ons

085 - 0043 822

Meer weten?
Bel of mail ons!

085 - 00438 22

info@curanederland.nl

Diensten aanvragen?

U kunt door middel van een knopje snel en gemakkelijk begeleider en/of vervoer aanvragen.
AANVRAGEN