Wij bieden al jarenlang een veilige werkomgeving, zorgondersteuning, vervoer en beperking van agressie binnen diverse specialisaties van de zorgsector. Wij zijn er voor alle leeftijden, van jong tot oud en voor verschillende culturen en geloofsovertuigingen.

Omgaan met onbegrepen gedrag

Home Trainingen Omgaan met onbegrepen gedrag

Omgaan met onbegrepen gedrag

Het is verontrustend dat zorgvragers met hersenaandoeningen (zoals dementie, CVA, NAH of psychiatrische stoornissen) niet op op de juiste manier benaderd worden. Behalve dat deze zorgvragers onnodig lijden onder het gevoel van onveiligheid, vergroot dit ook de kans op inactiviteit, gedragsproblemen en stemmingsproblemen en kan het cognitieve problemen versterken. Onbegrepen gedrag (of moeilijk verstaanbaar gedrag) wordt maar al te vaak aan de zorgvrager toegeschreven. In deze training ga je praktisch aan de slag met contact maken en de-escaleren. De zorgprofessional leert het eigen aandeel in onbegrepen gedrag te zien.

Een belangrijke oorzaak van onbegrepen gedrag is dat zorgprofessionals slechts gedeeltelijk op de hoogte zijn van de beperkingen en de mogelijkheden van de zorgvrager met een hersenaandoening. Wanneer bepaalde gebieden in het brein zijn aangedaan, vervallen de bewuste en complexere processen. Dit heeft gevolgen voor: je vraagstelling, je werktempo, je non-verbale -en werkhouding.

Bovenbrein en onderbrein

Zorgvragers met hersenletsel brengen veel tijd door in het onderbrein. Hieruit komen emotionele uitingen en reacties op de omgeving voort. Onbegrepen gedrag wordt vaak als agressie omschreven. Dit is onterecht omdat agressie een bewuste handeling is om een ander te beschadigen. Bij hersenletsel spreken we bij gevaarlijk of ongewenst gedrag liever over emotionele of frustratie uitingen. Om onbegrepen gedrag te kunnen voorkomen wil je meer over de zorgvrager weten: hersenschade, persoonlijkheid, levensloop, gezondheid en lichamelijke conditie. Hiermee kun je als zorgverlener invloed uitoefenen op de sociale -en fysieke omgeving van de zorgvrager (Het multifactoriële model van de Engelse psycholoog Kitwood, 1997).

- Het onbegrepen gedrag op te merken
- Het gedrag te herkennen als uiting van een zorgbehoefte waarin niet is voorzien of als uiting van pijn
- Het gedrag te beoordelen als zorgvraag en daar effectief op reageren

In deze training gaan deelnemers aan de hand van oefeningen met een ervaren acteur of actrice aan de slag. Bij elke interactie wordt er gekeken naar de effectiviteit en welk deel van het brein aangesproken werd (bovenbrein of onderbrein). Doordat het een dynamische dag is blijft de theorie beter hangen. Deelnemers voelen het effect van hun handelen en kunnen reflecteren aan de hand van de lesstof.

Meer weten over de diensten van CURA Nederland

Neem voor vragen over onze manier van werken of de mogelijkheid van begeleiders in uw situatie gerust contact met ons op. Via de button vraagt u eenvoudig een vrijblijvende offerte aan. Bent u met spoed op zoek naar een ervaren begeleider? Onze begeleiders zijn 24/7 beschikbaar en landelijk inzetbaar.Vertrouwelijkheid en anonimiteit van de cliënten wordt bij ons ten allen tijde gerespecteerd.

meer weten? bel ons

085 - 0043 822

Meer weten?
Bel of mail ons!

085 - 00438 22

info@curanederland.nl

Diensten aanvragen?

U kunt door middel van een knopje snel en gemakkelijk begeleider en/of vervoer aanvragen.
AANVRAGEN