CURA Nederland staat voor kwaliteit en vakmanschap. Wij hebben meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van zorg, veiligheid, ondersteuning en verschillende situaties die daar eveneens bij komen kijken.

Door onze ervaringen willen wij deze kennis en professionaliteit graag overdragen aan onze klanten. De manier waarop wij ons onderscheiden wordt al duidelijk de eerste keer dat u met ons in contact komt. Daarom is CURA Nederland voor u de juiste keus.

Onze ervaring als professionele zorgbeveiligers en trainers hebben we mede daarom omgezet in verschillende hoogwaardige trainingen. Met name onze trainingen zorgen ervoor dat u in staat bent om een conflict te voorkomen of deze adequaat te beheersen. We leren u eveneens hoe u op een effectieve manier kunt optreden tegen agressieve klanten. Zowel in de verbale bejegening als in fysieke handelingen.

Ondersteuning bij bestaande trainingen

CURA Nederland biedt ook ondersteuning bij bestaande trainingen en cursussen. Zo verzorgen wij ook deeltrainingen in samenwerking met anderen. U kunt hierbij denken aan (algehele) coördinatie, rollenspelen, trainingsacteurs en rechts-en wetskennis.

Geeft u trainingen, workshops en cursussen op vlak van:

 • Professionele weerbaarheid
 • Conflictpreventie -en beheersin
 • aggressietraining
 • Persoonlijke beveiliging
 • Ondersteuning bij cursussen, trainingen en workshops van derden

Mentale kracht (deel 1)

Wat is Mentale Weerbaarheid? (dit is vooral van toepassing voor personeel werkzaam op het gebied van orde/veiligheid en bejegening of zij die werkzaam zijn in de begeleiding of zorg).

 • Omgaan met fouten en druk;
 • Helder blijven onder druk, niet handelen vanuit paniek;
 • ‘Tegen een stootje kunnen’, schakelen tussen tactieken, niet blokkeren;
 • Kunst is niet om niet te vallen, maar op te kunnen staan door te relativeren;

 

 • Tot beperkte mate trainbaar, door ervaring te leren, en door bewust wording;
 • Omgaan met vermoeidheid;
 • Doorzettingsvermogen, niet opgeven in een verloren positie;
 • Omgaan met vernedering;
 • Omgaan met faalangst.

In de trainingen die wij hebben gegeven en de evaluaties die wij hebben gedaan is het bovenstaande waar de grootste groep mensen aan denkt bij mentale weerbaarheid. De training Mentale Kracht heeft tot doel dat personeel zich comfortabel voelt in een oncomfortabele situatie.

Om het onderwerp Mentale Kracht goed te kunnen behandelen, raden wij aan dat de training Mentale Kracht uit minimaal 2 dagdelen bestaat. In deel 1 van de training wordt er vooral gekeken naar de basisprincipes en in deel 2 vindt een verdieping plaats. Tevens zal er feedback uit deel 1 worden meegenomen.

De training “Mentale kracht” bestaat uit een tool box met 3 pijlers. Elke pijler heeft 2 sub-pijlers, te weten:

UITDAGING

 • Visualisatie
 • Doelen

CONTROLE:

 • Energiemanagement;
 • Aandachtscontrole;

VERTROUWEN:

 • Gedachtencontrole;
 • Inzicht

Mentale kracht (deel 2)

Mentale weerbaarheid is de controle over je gedachten, gevoelens, perceptie en gedrag!

Tijdens deel 2 van de training Mentale Kracht leert u reageren vanuit persoonlijke kracht. Hoe maak ik transparante keuzes in de dilemma’s die ik tegenkomt en hoe krijg ik mensen mee?

Aan de hand van de “tools mentale kracht” geven we stapsgewijs inzicht in dit proces. Het einddoel is dat de deelnemers “onbewust bekwaam” worden. Veel mensen zijn al mentaal weerbaar en veerkrachtig en passen de mentale tools vrijwel dagelijks toe. Dit doe je vaak al als vanzelfsprekend.

Met andere woorden onbewust. Door de deelnemers zich bewust te laten worden van hun eigen bekwaamheid, is de eerste stap genomen. De laatste stap is dat de deelnemers in staat zijn de mentale tools onbewust in te zetten nog vóór of juist op de momenten dat ze nodig zijn.

Training conflictpreventie en -beheersing

Waarom een training Conflictpreventie en -beheersing
Een conflict begint steevast bij één persoon die het gedrag van een ander verkeerd interpreteert. Dat komt mede omdat emoties en/of botsende persoonlijkheden een rol spelen bij de interpretatie. Die interpretatie hoeft echter helemaal niet te kloppen. Om een conflict niet uit de hand te laten lopen is het van belang om het probleem of de tegengestelde opvattingen helder te krijgen. Kortom, wat zijn de belangen van de conflicterende partijen?

Omgaan met conflicten

Er zijn verschillende manieren waarop je met een conflict om kunt gaan, te weten: aanpassen, vermijden, vechten, samenwerken, en onderhandelen. Wat is wijsheid in zo’n geval? Belangrijk is te blijven luisteren naar de ander, vooral vriendelijk te blijven en respect te tonen, maar ook om afstand kunnen nemen van het conflict en de bereidheid om een oplossing te willen zoeken. Dit kan in veel gevallen moeilijk zijn. Toch is dat in de meeste gevallen wel de weg naar de oplossing.

Zelfverzekerder door agressietraining

Wat is agressie? We spreken van agressie wanneer iemand andermans grenzen overschrijdt, bewust schade berokkent of met woede probeert iets te bereiken. Er zijn drie soorten agressie, te weten frustratie agressie, instrumentele agressie en agressie onder invloed van alcohol en drugs.

Gedrag lokt gedrag uit. Ons gedrag heeft dus consequenties voor het gedrag van de ander. Daarom is bij het omgaan met agressie de manier van communiceren van belang. Door uw eigen manier van communiceren goed te kennen (en te kiezen) kunt u beter omgaan met deze agressiviteit.

CURA Nederland verzorgt cursussen gericht op agressiereductie. Deze trainingen zijn kort en effectief. Wij geven u tips en leren u wat effectief is. Zeer geschikt voor mensen werkzaam in publieke functies en die een verhoogde kans lopen om met agressie geconfronteerd te worden.

Waarom agressietraining?

Leer hoe u zich sterker kunt voelen in het handelen tegen verbale en fysieke agressie.

CURA Nederland leert u technieken aan hoe verbale en fysieke agressie te kanaliseren. Leer hoe u kan omgaan met verbale en fysieke agressie. En krijg hierdoor een veiliger en vertrouwder gevoel.

CURA Nederland zorgt door zijn professionele en didactische manier van training geven dat u na het volgen van de agressietraining met meer zelfvertrouwen met verbale en fysieke agressie kan omgaan.

Onze agressietraining zal volledig afgestemd worden op uw persoonlijke situatie. Door het aanleren van bewezen methoden en technieken zal u persoonlijk meer invloed kunnen uitoefenen op een situatie waarin agressie zich voordoet.

We leren u om te gaan met verbale en fysieke agressie op persoonlijk en professioneel vlak. Zodat u steeds overzicht kan bewaren en de situatie de baas blijven.

De agressietraining van CURA Nederland zal leiden tot een prettiger en veiliger gevoel wanneer u aan het werkt bent of over straat loopt.