Maatregelen Coronavirus

Aangescherpte maatregelen CURA Nederland coronavirus (COVID-19)

Laatste update 24 maart 2020

UPDATE: bezoek per direct verboden!

Langs deze weg informeren we je graag over de maatregelen die we nemen binnen CURA Nederland met betrekking tot het coronavirus (COVID-19). Naar aanleiding van de persconferentie op maandag 23 maart nemen we onderstaande maatregelen in acht om verdere voorkoming van het virus te beperken.

BELANGRIJK: Alle locaties van CURA Nederland blijven tot en met maandag 6 april gesloten voor bezoek!!

Bezoek woonlocaties
- Op de locaties komen alleen medewerkers die strikt noodzakelijk zijn. Bezoek is vanaf dinsdag 24 maart verboden.
- In noodgevallen is bezoek mogelijk, mits hier toestemming voor is gegeven door het zorgteam. Neem hierover contact op met Sam.
- Bezoekers zijn niet toegestaan.

Hygiëne cliënten
- We zijn zeer alert op hygiëne op alle organisaties.
- Er worden geen handen geschud en we besteden op alle organisaties aandacht aan de instructies over hoesten, niezen en handen wassen.
- We houden aandacht voor gepaste afstand tussen personen van minimaal 1,5 meter.
- Oppervlakten waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt worden extra gereinigd.

Medewerkers
- Onze medewerkers houden zich aan de richtlijnen om besmetting te voorkomen.
- Medewerkers die mogelijk contact hebben gehad met personen die besmet zijn en symptomen vertonen (klachten en koorts hebben) komen niet naar de locaties.
- Wanneer medewerkers twijfelen over gezondheid, hebben ze intern contact met HR en /of Anton Hooghart om de situatie te beoordelen.

Bijeenkomsten
- Tot nader bericht zullen onze medewerkers geen evaluaties of andere gesprekken rondom cliënten bijwonen tenzij er sprake is van crisis (te bepalen door zorgteam / externe partij).
- Waar mogelijk kan de persoonlijk begeleider een telefonische evaluatie plannen met betrokken personen.

Evenementen
Alle geplande evenementen zijn tot en met 1 juni afgelast.

Bereikbaarheid en vragen
Heeft u nog vragen? Neem contact op met onze coördinator via 06-49999963 of sam@curanederland.nl.
Crisis? Zijn er urgente gevallen neem dan ook contact op met onze coördinator zie hier boven.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) volgen elkaar razendsnel op. CURA Nederland volgt de situatie nauwgezet. CURA Nederland zal de nadere berichtgeving omtrent het coronavirus nauwgezet blijven volgen en via onze website iedereen op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.

Wij willen goed voorbereid zijn en treffen alle maatregelen die nodig zijn om de continuïteit van onze zorg, de veiligheid en de gezondheid van onze begeleiders, cliënten en professionals te kunnen waarborgen.

Wanneer u nog vragen hebt over de maatregelen, kun je contact opnemen met onze coördinator: Sam (06-49999963).

Het zijn ingrijpende maatregelen die momenteel in ons land genomen worden. Laten we hopen dat het aantal besmettingen door deze extra maatregelen snel afneemt.

Meer informatie
RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
RIVM: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen

CURA Nederland Nieuws