Bordeline is een persoonlijkheidsstoornis. Mensen met Bordeline kunnen zich vaak minder goed aanpassen aan hun omgeving en vertonen vaak afwijkend gedrag. Voorbeelden van andere stoornissen zijn bijvoorbeeld: narcisme, ontwijkend gedrag of obsessief-impulsief gedrag.
Alle soorten letsels aan de hersenen die niet aangeboren zijn, vallen onder niet Aangeboren Hersenletsel. Ook wel NAH genoemd. NAH kan verschillende oorzaken hebben zoals een ongeluk, maar het kan ook een niet-traumatische oorzaak hebben. Bijvoorbeeld door ziekte of stoornis.
Een licht verstandelijke beperking heb je voor het leven. Dit kan niet worden opgelost door therapie of begeleiding. Wel zijn er veel mogelijkheden om mensen met een licht verstandelijke beperking een zo zelfstandig mogelijk leven te laten lijden. Een intensievere vorm van begeleiding kan hier een oplossing in bieden.
Onder het autisme spectrum stoornis vallen Asperge, Rett, en PDD-NOS. Autisme is symptoom groepen te onderscheiden van elkaar. Sociale interactie, sociale communicatie en stereotype gedrag. Wel verschilt de mate van autisme.
Er zijn verschillende angststoornissen. Zoals een paniekstoornis met paniekaanvallen en hyperventilatie, Obsessieve Compulsieve Stoornis (OCD) en Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS).
Een stemmingsstoornis is een aandoening waarin de emoties verstoord zijn. Wanneer de stemmingsstoornis ongeremd is wordt er vaak gesproken van een manische of hypomanische stoornis.
ADHD brengt vaak impulsief gedrag met zich mee. Dit gaat vaak gepaard met concentratieproblemen, rusteloosheid en problemen tijdens het leren.