Competentiegericht

Deze methodiek kijkt naar de aanwezige competenties van een cliënt. De begeleider ondersteunt bij het bewustworden van de eigen sterke kanten en hoe deze inzetbaar zijn bij het halen van de doelen van de cliënt.

De benadering is gericht op het uitbreiden van de competenties waar dit kan, zodat zo zelfstandig mogelijk functioneren haalbaar wordt. De methodiek sluit aan bij de eigen kracht van de cliënt en proberen deze te activeren bij het realiseren van doelen. Het legt het accent op het creëren van nieuwe mogelijkheden en op het samen opbouwen en activeren van een steunend netwerk. Competentiegericht werken wordt vooral ingezet bij jongeren met autisme.

Meer weten over begeleiders van CURA Nederland

Neem voor vragen over onze manier van werken of de mogelijkheid van begeleiders in uw situatie gerust contact met ons op. Via onderstaande button vraagt u eenvoudig een vrijblijvende offerte aan. Bent u met spoed op zoek naar een fysieke begeleiders? Onze begeleiders zijn 24/7 beschikbaar.

Vertrouwelijkheid en anonimiteit van de cliënten wordt bij ons ten allen tijde gerespecteerd.


BEL ONS CONTACT OPNEMEN