Wij bieden al jarenlang een veilige werkomgeving, zorgondersteuning, vervoer en beperking van agressie binnen diverse specialisaties van de zorgsector. Wij zijn er voor alle leeftijden, van jong tot oud en voor verschillende culturen en geloofsovertuigingen.

CURA Begeleiders

Home Over ons CURA Begeleiders

CURA Begeleiders Fysieke Zorg & Ondersteuning

Algemene uitgangspunten

1. Veiligheid en bescherming
2. Fysieke zorg ondersteuning
3. Fysieke zorg begeleiding
4. Dagactiviteiten
5. Cliëntenvervoer

- De CURA begeleider voert de taken altijd uit onder regie en en supervisie van verpleegkundigen en/of professionals
- Maakt onderdeel uit van het team
- Aansturing geschiedt door verpleegkundigen en/of professionals
- De beschreven uitvoerende taken / werkzaamheden zijn een richtlijn / geen standaarden
- De CURA begeleider zorgt dat hij goed contact heeft met een cliënt – dit kan juist voordeel opleveren ( de-escalerend )
- Doelstelling is om als team samen te werken / verpleegkundigen en/of professionals in ( dagelijks ) taken te ondersteunen ( ontlasten )

De werkzaamheden zullen dagelijks / per dienst worden afgestemd

De uitvoerende taken van de CURA begeleiders kunnen het volgende inhouden:

1. Huishoudelijke werkzaamheden:
- Uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden op de afdeling / unit.
- Ondersteuning bij de maaltijden. Zorgt voor distributie en het serveren van warme maaltijden en is de cliënt zo nodig behulpzaam bij het nuttigen van maaltijden.
- Levert een bijdrage aan de huiselijke sfeer op de afdeling. Denk hierbij aan spelletjes eb andere activiteiten.

2. Begeleiden van cliënten bij ADL- en houdelijke activiteiten: ( eventueel zelfstandig )
- Ondersteunde rol bij ADL- activiteiten: wassen, kleden, toiletbezoek etc.
- Begeleidt cliënten tijdens maaltijden, koffiedrinken en dergelijke.
- Begeleidt en stimuleert cliënten bij huishoudelijke activiteiten zoals het op orde houden van eigen spullen, bedden opmaken, tafels afruimen en dergelijke.

3. Assisteren van verpleegkundigen bij de uitvoering van werkzaamheden:
- Assisteert bij activiteiten, zoals ( samen met een verpleegkundige/professionals of alleen ) wandelen met cliënten, boodschappen doen, samen met een verpleegkundige en/of professionals een gesprek voeren met een cliënt en dergelijke.
- Geeft vervoerondersteuning aan cliënten bij boodschappen en/of buitenactiviteiten ( in opdracht van verpleegkundige of professionals.
- In samenspraak zal overige vervoerondersteuning worden verleend samen met en verpleegkundige en/of professionals ( bij mogelijk oplopende spanningen van cliënt ) naar afspraken buiten de kliniek/instelling.
- Observeert cliënten aan de hand van vastgestelde observatiepunten en bespreekt observaties met verpleegkundigen/professionals. Hiervan wordt geen rapportage gemaakt door de CURA begeleider.
- Ondersteunt separaties en/of separatiebezoeken en/of andere werkzaamheden die direct verband houden met gesepareerde cliënten ( is primair aanwezig voor de veiligheid ).
- Draagt mondeling zorg voor de. Overdrachtsrapportage aan het einde van de dienst.

Specifieke taken CURA begeleiders

- Aanwezigheid bij separatie bezoeken
1 - Goede onderlinge afstemming op te voeren beleid ( voorbespreking )
2 - Nabespreking / evalueren
- De CURA begeleider signaleert defecten aan o.a. deuren en ramen. Indien defecten geconstateerd, zal dit bij de teamleider gemeld worden.
- Bij verbale en fysieke agressie is de CURA begeleider er altijd bij
- Bij specifieke agressie op afdelingen zal de CURA begeleider assisteren
- In afstemming loopt de CURA begeleider op een alarm ( afhankelijk van werkzaamheden op dat moment
- Indien huisregels gehandhaafd moeten worden geeft de CURA begeleider assistentie bij de uitvoering
- Bij eventuele nachtdiensten maakt de CURA begeleider er geregeld rondes
- De CURA begeleider is primair aanwezig en meldt altijd waar hij is bij wijzigingen
- De CURA begeleider is ook elders inzetbaar. Dit wordt in onderling overleg ingezet
- De CURA begeleider zal tussentijds van eventuele aanvullende bijzonderheden op de hoogte worden gesteld
- Bij eventuele moeilijke gesprekken ( o.a. zittingen, e.d. ) zal de CURA begeleider op verzoek op de achtergrond aanwezig zijn

Uitzonderingen werkzaamheden CURA begeleider

- CURA begeleiders voeren geen medische handelingen uit
- Doet geen wondverzorging
- Deelt geen medicatie
- Begeleidt geen stagiaires en leerlingen
- Beheert geen geldzaken / geen toegang tot kas – dit verloopt altijd via de verpleegkundige en/of professionals
- Zal alleen met contact geld met cliënt boodschappen doen ( geen pin pas )over uitvoerende dienstverlening neem je contact op met inzet / planning beheer.

Meer weten over de diensten van CURA Nederland

Neem voor vragen over onze manier van werken of de mogelijkheid van begeleiders in uw situatie gerust contact met ons op. Via de button vraagt u eenvoudig een vrijblijvende offerte aan. Bent u met spoed op zoek naar een ervaren begeleider? Onze begeleiders zijn 24/7 beschikbaar en landelijk inzetbaar.Vertrouwelijkheid en anonimiteit van de cliënten wordt bij ons ten allen tijde gerespecteerd.

MEER WETEN? BEL ONS

085 - 0043 822

Meer weten?
Bel of mail ons!

085 - 00438 22

info@curanederland.nl

Diensten aanvragen?

U kunt door middel van een knopje snel en gemakkelijk begeleider en/of vervoer aanvragen.
AANVRAGEN