085 - 004 3822
info@curanederland.nl

Methodieken

Methodisch werken is in een bepaalde situatie, gesystematiseerd en overwogen te werk gaan om een bepaald doel te bereiken met behulp van een stappenplan

Methodisch werken moet aan een viertal voorwaarden voldoen:

  1. Doelgericht: het handelen van de professionele werker zal afgestemd moeten zijn op een doel dat bijdraagt aan de verbetering van de situatie van de cliënt. Die doelen zullen realistisch en haalbaar moeten zijn om bereikt te kunnen worden.
  2. Systematisch: plan van aanpak maken om het uiteindelijke doel haalbaar te maken.
  3. Procesmatig: elke voorafgaande situatie beïnvloed de komende situatie. Procesmatig wil zeggen: volgens een onomkeerbare serie veranderingen in de tijd, met een bepaalde regelmaat, in een bepaalde richting.
  4. Bewust: door bewust bezig te zijn met alle aspecten in het methodisch handelen, onderscheidt jij je van een vrijwilliger.
Scroll Up