De expertise van CURA Nederland is ontstaan vanuit onze ervaringen in de zorg- en veiligheidssector. Door de combinatie van beiden is een specifieke functie ontwikkeld, de Cura Nederland (CURA).
Deze CURA – diensten worden door ons geleverd in de gehele zorgsector.

De behoefte aan een veilige werkomgeving, de verlichting van fysieke zware werkzaamheden beperking van agressie zijn vaak centrale doelstellingen binnen zorginstellingen.
Zodra deze doelen niet worden behaald, kan de geboden zorg vaak niet optimaal worden verleend.
Uiteindelijk is dit nadelig voor de ontwikkeling van een bewoner / cliënt maar ook voor arbeidssatisfactie van personeel.

De taak van een CURA wordt samen met de instellingen op maat ingevuld. Vanzelfsprekend valt de ondersteuning die door  Cura Nederland wordt geleverd altijd onder blijvende regie van, en in dialoog met verpleegkundigen en verzorgers.

De inzet van een CURA Begeleider, die zich specifiek richt op de veiligheid van de verpleegkundigen en/of verzorgers en de cliënt, is een belangrijke factor bij het voorkomen van :

 • Te zware fysieke belasting van de verzorgers;
 • Agressie en een gevoel van onveiligheid (emotionele belasting);
 • Stagnatie van zorg- en behnadelprocessen;
 • Traumatische ervaringen en ontwrichtingen van teams.

Wat kan een Cura Begeleider voor u betekenen?

1)  Veiligheid & Bescherming:

 • Bescherming en veiligheid bieden voor verplegers en verzorgende bij onveilige situaties;
 • Holding bij toedienen van medicijnen.

2)  Fysieke Zorg Ondersteuning:

 • Assisteren bij fysieke ondersteuning;
 • Assisteren / trainen van vaardigheden bij de Algemene Dagelijkse Llevensbehoefte;
 • Overige relevante huishoudelijke werkzaamheden;
 • Overioge lichamelijke verzorging;
 • Het leveren van een bijdrage (in de vorm van specifieke expertise) aan het zorgplan;
 • Zelfstandige participatie bij huishoudelijke taken die op een positieve manier bijdragen aan het therapeutisch klimaat;
 • Geborgenheid en duidelijkheid bieden aan de cliënt (present zijn in woonomgeving).

3) Fysieke Zorg Begeleiding:

 • Assisteren bij toepassingen van Midddelen & Maatregelen;
 • 1 op1 begeleiding van cliënten;
 • Begeleiding van activiteiten – rookpauzes, e.d.;
 • Begeleiding (zelfstandig) van cliënten met een psychiatrische toestandbeeldsbeeld binnen een klinische setting;
 • Begeleiding (zelfstandig) van cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap, binnen de betreffende woonvorm;
 • Zelfstandige begeleiding van cliënten bij dagelijkse bezigheden onder instructie van een verpleegkundige, specifiek gericht op beheersbaarheid van gedrag;
 • Zorgen voor naleving van de huisregels;
 • Observeren, interveniëren en rapporteren van probleemgedrag.

4) Dagactiviteiten:

 • Dagbesteding / sport / wandelen / evenementen / pretpark / strand / zwembad

5) Vervoer:

 • Geeft (in opdracht) vervoerondersteuning  aan cliënten bij:
 • Boodschappen, huis- of tandartsbezoek, sport & spel, buitenactiviteiten;
 • Wisseling van locatie van cliënt;
 • Bezoek aan andere medische voorzieningen.

De vaardigheden:

De belangrijkste  vaardigheden voor een Cura Begeleider zijn eendaadkrachtig en een dienstverlenend karakter, hart voor de zorg en een open attitude voor niet alledaagse omstandigheden.

 • Een gedegen opleiding (crisiscoupering, gedragproblemen en bejegeningen, dienstverlening en communicatie);
 • snelle herkenning van het probleem door ervaringen in de zorgsector;
 • Beheerst en flexibel handelen;
 • Spreekt de taal van de cliënt;
 • Weet mentale en verstandelijke vaardigheden te scheiden;
 • Inzicht in sociaal pedagogische aspecten;
 • Een communicatieve houding;
 • Respecteert geloofsovertuigingen.

De resultaten:

 • Een gevoel van rust en veiligheid bij personeel en cliënten, zowel op de werkvloer als in de organisatie in het algemeen;
 • Humanere leefomstandigheden voor cliënten met een agressief gedragspatroon;
 • Afname van escalaties, fixaties en separaties;
 • Overname van c.q. ondersteuning bij, zware fysieke taken van verzorgers;
 • Progressie in het zorg – en behandelplan (bij psychisch – en/of fysiek isolement);
 • Hernieuwde ruimte voor kansen, groep en ontwikkeling van cliënten (verschuiving van probleemfocus naar herstelkansen, zowel in activiteiten en rollen als in mindset);
 • Reductie van het ziekteverzuim Oder personeel;
 • Taakherschekking.

Graag komen wij langs om, geheel vrijblijvend, een korte presentatie te geven om zo verder onze diensten en meerwaarde te kunnen toelichten.
Wij kunnen u dan ook diverse referenties en ervaringen van onze opdrachtgevers overleggen.