ÉÉN OP ÉÉN

CURA Nederland is inzetbaar voor één op één begeleiding van jongeren en ouderen die vastlopen op meerdere leefgebieden zoals: psychiatrische problemen, gedragsproblemen, opvoedproblemen, verwaarlozing en contacten met politie en justitie. Wij kunnen hen ondersteunen en begeleiden in hun dagelijkse setting in samenwerking met de zorginstelling. Zorgen voor de cliënt en veiligheid van de cliënt en professional staat bij ons op de voorgrond van deze één op één begeleiding. Onze gecertificeerde medewerkers zijn getraind in onder andere de methoden competentiegericht werken en geweldloos verzet om zo ondersteuning op maat te kunnen bieden.

Wat is het doel van deze begeleiding?

Begeleiding heeft als doel om de zelfredzaamheid te bevorderen, behouden of compenseren om te voorkomen dat er opname in een instelling nodig is of verwaarlozing optreedt. De begeleiding is praktisch en activerend van aard . De begeleider neemt de zaken niet over, maar werkt samen met de cliënt aan de gestelde doelen!

Waarmee kunnen wij jou begeleiden?

Wij kunnen cliënten begeleiden met het omgaan met psychiatrische problemen, begeleiding voor het geval een verstandelijke beperking is of een depressie. Maar ook als een client begeleiding nodig heeft omdat hij of zij net na een zware periode op het punt staat wat meer rust te nemen om langzaam de regie over weer op te pakken in de maatschappij.

Hoe begeleiden een client?

Wij bieden maatwerk: passend bij elke situatie, aansluitend bij mogelijkheden en beperkingen. Onze begeleiding is professioneel en persoonlijk. Wij zijn er voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen. Samen met de behandelaren bespreken wij op welke gebieden wij ondersteuning kunnen geven. Hoeveel begeleiding hangt af van de hulpvraag en van de indicatie. Onze begeleiding kan kortdurend of langdurend zijn. Wij verzorgen de begeleiding in nauw overleg met de behandelaar en uw omgeving.

Samen met de behandelaar wordt er gekeken naar waar de client het beste ondersteuning in kan gebruiken en wordt er met een zorgplan opgesteld. Bij begeleiding kunt u denken aan hulp en ondersteuning op de volgende gebieden:

  • Dagstructuur
  • Gedrag
  • Psychisch functioneren
  • Omgaan met beperkingen
  • Omgaan met uw omgeving
  • Regie over dagelijks leven

Meer weten over begeleiders van CURA Nederland

Neem voor vragen over onze manier van werken of de mogelijkheid van begeleiders in uw situatie gerust contact met ons op. Via onderstaande button vraagt u eenvoudig een vrijblijvende offerte aan. Bent u met spoed op zoek naar een fysieke begeleiders? Onze begeleiders zijn 24/7 beschikbaar.

Vertrouwelijkheid en anonimiteit van de cliënten wordt bij ons ten allen tijde gerespecteerd.


BEL ONS CONTACT OPNEMEN