Wij bieden al jarenlang een veilige werkomgeving, zorgondersteuning, vervoer en beperking van agressie binnen diverse specialisaties van de zorgsector. Wij zijn er voor alle leeftijden, van jong tot oud en voor verschillende culturen en geloofsovertuigingen.

Covid-19

Home Covid-19

Covid-19

CURA Nederland volgt de ontwikkelingen omtrent coronavirus (COVID-19) nauwlettend. Het actuele beleid en de maatregelen van de overheid en het RIVM zijn leidend. Hoe zit dat bij CURA Nederland?

Besmettingen bij CURA Nederland Op dit moment zijn er geen medewerkers opgenomen in het ziekenhuis met Corona besmetting. Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Stuur ze dan naar info@curanederland.nl. We doen ons best uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Maatregelen coronavirus (COVID-19), hoe zit dat bij CURA Nederland? Het actuele beleid en de maatregelen van de overheid en het RIVM zijn leidend. CURA Nederland neemt die over en dat heeft gevolgen. Maatregelen zoals in op deze website vermeld blijven van kracht, tot anders wordt aangegeven. Hieronder leest u welke gevolgen dat heeft.

Hieronder staat hoe daar bij CURA Nederland invulling aan wordt gegeven.

We houden ons aan de landelijke regels:
Houdt 1,5 meter afstand.
Was vaak je handen met water en zeep.
Gebruik papieren zakdoekjes.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes.
Geen handen schudden.
Vermijd drukke plekken.
Als je klachten hebt, blijf je thuis en laat je je testen.

We houden ons aan de CURA Nederland-afspraken:
Als we samen zijn, maken we zoveel mogelijk ruimte voor elkaar en elkaars leefruimte.
Zodra er sprake is van een besmetting gaat de leefruimte van de cliënt of medewerker die besmet is in isolatie en worden de aanwijzingen van de GGD opgevolgd.

Dagbesteding
Iedereen mag weer naar dagbesteding mits er geen klachten zijn.
Op de dagbesteding houden we ons aan de afspraken die gemaakt zijn voor die locatie.

Vervoer: op straat, in het openbaar vervoer en in de taxi houden we ons aan de afspraken die daar gelden.
Bijvoorbeeld: afstand houden en een mondkapje dragen.

1,5 meter: hoe doen we dat? Anderhalve meter afstand houden is in de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en ouderenzorg heel moeilijk. Toch proberen we dat zoveel mogelijk te doen. We gaan er verstandig mee om. Als het niet kan, zorgen we voor goede hygiënemaatregelen zoals een keer extra handen wassen of ontsmetten. Eventueel kunnen beschermingsmaterialen gebruikt worden. Bijvoorbeeld bij verzorgingsmomenten. We maken ook de cliënten bewust van het belang van goede hygiëne, zeker als ze contact hebben met mensen buiten hun eigen leefruimte.

Bezoek op locatie- en aan thuis Het alternatief voor “nee, tenzij” kan gevonden worden in compartimentering. Bij compartimentering accepteren we dat er direct contact is tussen medewerkers, cliënten, vrijwilligers en familie, maar dan alleen binnen één compartiment dat we leefruimte noemen. Die leefruimte bestaat uit één of meer woningen, de dagbesteding en alle medewerkers, cliënten, vrijwilligers en familie die daarbij horen. Tussen leefruimtes onderling blijven waterdichte schotten vanwege besmettingsrisico.

De leefruimte houdt in dat er vaste teams op de woningen werken en geen diensten worden uitgewisseld tussen verschillende leefruimtes. Dat betekent dat de leefruimte zo gekozen moet worden dat het team van medewerkers het kan organiseren met elkaar met een flexibele schil, de zogenaamde flexkring. Vertegenwoordigers hebben onder voorwaarden toegang tot de leefruimte, mits vrij van gezondheidsklachten die op COVID-19 kunnen wijzen. De bewegingsvrijheid wordt verder bevorderd doordat ook de dagbesteding bij de leefruimte is betrokken. Dit wordt nu al op kleine schaal toegepast. De dagbesteding wordt dan na gebruik ontsmet voor gebruik door een andere woning.

Uiteraard worden er op deze manier zekere risico’s genomen, maar die worden bewust gekozen en maximaal gereduceerd. Met bewust gekozen wordt bedoeld dat alle betrokkenen binnen de leefruimte (medewerkers, cliënten, vertegenwoordigers en vrijwilligers) instemmen met de risico’s met als doel direct contact en daarmee kwaliteit van zorg te bevorderen. Risico’s worden gereduceerd door de grenzen van de leefruimtes streng te bewaken, gezondheidsklachten serieus te nemen en te testen, indien nodig ook bij familie en vrijwilligers. Per leefruimte wordt deze afweging in goed overleg gemaakt. De wensen van vertegenwoordigers worden door de manager, eerste begeleiders en gedragsdeskundige meegenomen in een voorstel dat ze met de voorzitter van de lokale vertegenwoordigersraad bespreken. Hierna wordt een besluit genomen afhankelijk van de specifieke omstandigheden in de leefruimte.

Dit zijn algemene afspraken die in elke leefruimte moeten worden nageleefd:

De algemene Coronamaatregelen van de overheid en de RIVM-richtlijnen zijn leidend. Regionale Corona-aanwijzingen door ROAZ, GHOR of GGD zijn leidend in de regio. Als er op een woning een verdenking van COVID-19 is bij een cliënt of medewerker, dan geldt er tot nader order een bezoekverbod voor de gehele locatie. Dit geldt ook voor het geval dat er een zieke cliënt is die thuis verzorgd wordt. Stimuleer en faciliteer digitale ontmoetingen zoveel als mogelijk. Zoals (beeld)bellen, video’s, robot met stem van een bekende, filmpjes, kaartjes, cadeaus, … Er worden geen feesten en partijen gehouden.

Instructies voor (vermoedelijke) besmetting bij cliënt
▪ Wanneer er geen besmetting is vastgesteld door de huisarts, zijn de standaard hygiëne richtlijnen ten alle tijden van toepassing.
▪ Medewerkers van CURA Nederland volgen juiste instructies op, wanneer er sprake is van een (vermoedelijke) besmetting bij een cliënt.

Ambulante begeleiding
De ambulante begeleiding van cliënten gaat door onder de volgende voorwaarden.
▪ De begeleider belt voorafgaand aan de afspraak met de cliënt. ▪ Als de cliënt klachten heeft, dan vindt de afspraak telefonisch of via FaceTime plaats. Zo niet, dan gaat de begeleider langs bij de cliënt.
▪ De cliënt doet zelf de deur open en dicht. ▪ Tijdens de afspraak wordt er niet gegeten of gedronken.
▪ Tijdens de afspraak mogen alleen de vaste huisgenoten van de cliënt in huis zijn en geen andere bezoekers.
▪ De begeleider wast voor en na het bezoek zijn handen of gebruikt de persoonlijke flacon handgel.

Beschermingsmaterialen ▪ Handgel, handschoenen en mondkapjes zijn altijd ter beschikking.

Inzetbaarheid van medewerkers CURA Nederland heeft met medewerkers afspraken gemaakt over hun inzetbaarheid in het algemeen én bij ziekte van naasten of klachten bij de medewerker zelf.

Testen coronavirus voor medewerkers primaire zorg In zijn algemeenheid volgt CURA Nederland voor het testen op coronavirus (COVID-19) de landelijke richtlijnen. Voor de continuïteit van onze zorg, het voorkomen van besmetting van collega’s én cliënten kan het noodzakelijk zijn om medewerkers, met klachten die mogelijk op Corona wijzen, te laten testen. Dat maakt het gemakkelijker om voorzorgmaatregelen te nemen om verspreiding te voorkomen.

Overleg, scholing, bijeenkomsten en evenementen Alle evenementen en bijeenkomsten tot 19 januari 2021 zijn geannuleerd. Algemeen geldt:
vermijd grote groepen en houdt bij contact gepaste afstand. Het advies is anderhalve meter. ▪ Alle overleggen en bijeenkomsten met meer dan 10 personen, zijn geannuleerd.
▪ Alle evenementen zijn tot 19 januari 2021 geannuleerd.

CURA Vervoer
▪ Mondkapje voor client en chauffeur/begeleiders verplicht.
▪ Max. 4 personen in een auto.

Vervoer dagbesteding
▪ Mondkapje voor de chauffeur/begeleider verplicht.
▪ Cliënten altijd een mondkapje.
▪ Max. 4 personen in een auto.

Hygiëne
Houdt 1,5 meter afstand.
Was vaak je handen met water en zeep.
Gebruik papieren zakdoekjes.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes.
Geen handen schudden.
Vermijd drukke plekken.
Als je klachten hebt, blijf je thuis en laat je je testen.