DE BRUG TUSSEN ZORG & VEILIGHEID

CURA Nederland biedt al jarenlang een veilige werkomgeving, zorg ondersteuning, vervoer en beperking van agressie binnen diverse specialisaties van de zorgsector.

Wij zijn er voor alle leeftijden, van jong tot oud en voor verschillende culturen en geloofsovertuigingen.

Wij leveren diensten voor begeleiding & vervoer binnen de hulpverlening in heel Nederland, bijvoorbeeld justitiële inrichtingen, jeugdzorgPlus, (forensische) psychiatrie, GGZ- en Tbs-instellingen, verslavings- en gehandicaptenzorg.

BEGELEIDER OF VERVOER NODIG?

NU AANVRAGEN

LANDELIJK INZETBAAR

De 24/7 bereikbaarheid van CURA Nederland geeft mogelijkheden voor calamiteiten diensten in acute situaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toepassen van een-op-een begeleiding op vaste tijden of bij bijzondere situaties.

GEWELDLOOS-VERZET

Wij werken met geweldloos verzet dit biedt professionals handvaten om op een de-escalerende manier conflict situaties op te lossen en de regie te (her) pakken bij cliënten.

DE-ESCALEREND

Grenzen herkennen en erkennen – van cliënten, collega’s en jezelf. En grenzen aan kunnen geven is belangrijk in het kader van veilig en gezond werken. Daarom werken wij graag de-escalerend.

COMPETENTIE-GERICHT

Deze methodiek kijkt naar de aanwezige competenties van een cliënt. De begeleider ondersteunt bij het bewustworden van de eigen sterke kanten en hoe deze inzetbaar zijn bij het halen van de doelen van de cliënt.

BEGELEIDERS OP MAAT

Regulier, Ad-hoc en/of individueel

VEILIGHEID VOOR PROFESSIONALS

Hulp in veiligheid in uw organisatie

VERVOERSDIENSTEN

Toegankelijk, laagdrempelig en discreet

CURA Nederland is gespecialiseerd in de volgende hulpvragen:

BEGELEIDERS

& GGZ
 • Individueel
 • Woongroep
 • Slaapdiensten
 • Waakdiensten
 • Complex
 • Problematiek

VEILIGHEID

& GGZ
 • voor Professionals
 • voor Cliënten
 • voor Organisaties
 • Calamiteiten
 • Separatie bezoeken
 • tegen Agressie

VERVOER

& GGZ
 • Rechtbankbezoek
 • Een ziekenhuisbezoek
 • Overplaatsing
 • Crisisvervoer
 • Terugkomst op de afdeling
 • Vervoer naar een dagbesteding
schakenbosch
yulius
Jouz PG
PsyQ
Maasstad
Horizon
Fivoor
Ipse de Bruggen
Politie
antes
amarant
ggzcentraal
sheernloo
rivierduinen
UMC utrecht
zuyderland
ggzdelfland
laurens
mentrum
parnassia
jeugdformaat
ggzbreburg
DJI

Ik wil werken

Solliciteren
0
KANDIDATEN INGESCHREVEN

Ik zoek begeleiders

Zoeken
0
KANDIDATEN WERKZAAM
Send this to a friend